Världens barn

STORT TACK till alla er scouter som lördagen den 7 oktober samlade in hela 11419 kr till Världens Barn genom att stå med bössor utanför Servett och Kvantum.  T-A-C-K, tack, tack, tack!!!