Sundet-Att-göra-lista

Alltid

Städa ut- och invändigt och efter varje aktivitet/möte.

Efter behov

Sommartid; Hugga rotskott före gräsklippning på ‘tältängen’ och klippa gräs, Gräva ut/städa vid eldplats, rensa hängrännor.

Vintertid; Skotta snö och sanda trappan.

Ad hoc

Notera vad som behöver göras, gjorts och om något är pågående eller klart.

31 reaktioner på ”Sundet-Att-göra-lista”

 1. Färdigställa utedass nr 3
  Återstår;
  Andra strykning utvändigt väggar med slamfärg (typ falurödfärg ed) och dörr med scoutblå färg??
  Invändig färdigmålning och dekoration. Röd invändigt är NCS S 5040-Y80R, snickeri och detaljer vitt.
  Installera fönster i en sida.

 2. Färdigställa utedass nr 4
  Återstår;
  Vatt- och vindskivor, vitmålas.
  Andra strykning utvändigt väggar med slamfärg (typ falurödfärg ed) och dörr med scoutblå färg.
  Invändig färdigmålning och dekoration. Röd invändigt är NCS S 5040-Y80R, snickeri och detaljer vitt.
  Installera fönster i en sida.

 3. Anlägga dränering av golv ut från jordkällaren under förrådet.
  Dränslang D110 mm finnes på plats.

 4. Anlägga marksten som golvbeläggning i jordkällaren
  … för att hålla rent och plant vid mathållning under kårläger.

  Återstår; ytterligare en meter marksten utanför ytterdörr. Ytterdörr behöver justeras; rätas upp samt eventuellt kapas av något i underkant.

  Yta för marksten och utlopp för dränering.

  Marksten på lager på plats.

 5. Anordna lucka i gavel över dörr i förrådet
  Detta för att (enklare) kunna ta in och ut långa föremål samt kunna förvara längre föremål som tex stegar i taket.

 6. Anordna någon form av tak och botten för vedupplag
  Nuvarande förvaring tenderar att skada veden…
  Åtminstone fixa till tak med bättre stuk och presenningsduk på de två sämre lika som de två bättre.

  1. En vedstack har fått bra tak med skivor! Lättviktspresenning må bytas till mer hållfast.

   En vedstack är under arbete. (Vi avbröt pga häckande/ruvande fågel under Sundet 2019).

 7. Anlägga ställ för kanoter

  Plats för två-fyra kanoter. Eller en kanotställning motsvarande den vi har vid Dalaviken som kan transportera kanoter på släp??

  Förslagsvis längs långsidan av förrådet, mellan närmaste dassen och förrådet.

 8. Omhänderta rester efter och återställa efter upplag av 8-16 makadam som ligger vid infarten till Sundet.

  Mjölig temporär förvaringsplats är uppe på ga plattan från Sundets svinstia. (Yta mellan stugan och förrådet där varmvattenkokaren brukas stå vid kårlägret.)

 9. Tillföra jord och så gräs vid ytor som belades med 8-16 under kårlägret pga vattensamling/lerpölar i gräset.

 10. Köra bort överblivet material som ligger utvändigt längs långsidan av förrådet.

 11. Hängande taksprång vid gavel mot sjön

  Under arbetsdag 2020-09-26
  Transportera dit ställningsmaterial från Riddarsten.
  Beredning och arbetsledning 2020-09-26 Anki Lember.

  Om tid finnes…
  Montera ställning.
  Inspektera skada/omfattning av saken.

 12. Iordningställa/återställa skogsvägen ner till Sundet i körbart skick. Fylla hjulspår med naturkross? Anlägga 2 st kulvertar vid korsande vattenstråk. 13. Ta bort madrasser och grovstäda golv//rum  Kör gamla madrasser till återvinningscentralen. Tag gärna med annan bråte efter förrådsrensning, som bkla ligger längs långsidan av förrådet, bakom dassen mot vägen.

 14. Demontera och omhänderta vajer, rep och däck

  Demontera och omhänderta ovidkommande rester från ga höghöjdsbanan, tex rep och däck…

 15. Täta huset
  Leta hål och täta hål för att hålla möss ute.

  Metallnät//Material för tätning anskaffas ev Ulf S.

 16. Montera vägbom över väg till Sundet
  Vi frågar Lerums kommun om de har någon bom att skänka.

 17. Kratta upp småkvistar

  En hel del småkvistar i bland annat högt gräs.
  Utrustning: Gräsräfsor/gräsröjsåg/tyngre gräsklippare/lie.

Kommentarer inaktiverade.