Fastighetsrådet

Vi söker kunskap, förmåga och vilja inom…

 • El-behörighet A
 • Brandsakkunnig
 • OVK, Ventilation
 • VVS
 • Tillgänglighet

Hör av dig du som känner dig nyfiken på fastighetsrådet samt vill och kan bidra till oss med något av dessa saker.

fastighet@lerumsscoutkar.se når oss som har publika roller inom kårens fastighetsskötsel. Vi är tillsvidare; Magnus Calén, Jonas Hagström och Ulf Svarén.

Aktiva medlemmar

Alla-i-fastighetsrådet-e-adress når oss…

Namn Mobil Email Scouter i Specialitet
Anders Green 46706445565 anders@greentradservice.se 09, 06 Arborist
Daniel Modéus 46707987633 daniel@modeus.se 06 Advokat
Fredrik Bistedt 46709265745 fredrik.bistedt@gmail.com 02, 00 Uteguide
Jonas Hagström 46709960321 jonashagstrommobil@gmail.c om 10, 09 Taxi
Magnus Calén 46703125814 magnus1@calen.nu 11, 07, 05 Projektledare, mark, anläggning
Mathias Ljung 46709707978 bemljung@gmail.com  08  IT
Per Ånevall 46703525574 per.anevall@lansfast.se 93, 91 Fastighetsmäklare
Stefan Eriksson 46734180850 stefan.piaostefan@gmail.com 06 IT
Ulf Svarén 46708180453 ulf@andreassonarkitekt.se 06, 03 Arkitekt

Vilande medlemmar på medhörning i e-postgruppen som dyker upp om de kan…

Namn Mobil Email Scouter i Specialitet
Gunnar Blide 46707611604 gunnar.blide@sbk.goteborg.se RS SBK
Magnus Glännå 46708320450 magnus.glanna@gmail.com  03 Fastighetsförvaltning
Tom Samuelsson 46707942880 tom.son907@gmail.com  03, 00

Dagens situation

Vi är idag ca dussinet föräldrar och andra intresserade som sköter om våra fastigheter på bästa sätt efter det underhållsschema som fastighetsgruppen tar fram i samråd med styrelsen. Detta för att vår scoutverksamhet inte skall bli lidande och ledarna skall göra det de är bäst på, nämligen att vara med våra barn.

Gruppens uppgifter kan variera från år till år men det är gruppens ansvar att planerade underhåll blir gjort.

På våra arbetsdagar där föräldrar i övrigt förväntas delta minst en gång per termin, har denna grupp planerat vad vi skall göra och är även med och leder arbetet.

Har du intresse att emellanåt hjälpa oss med ovan tar vi tacksamt emot din intresseanmälan!

Hör av dig till Magnus Calén enligt nedan och även om du har frågor, magnus1@calen.nu, 070-3125814.


Så här jobbar vi med våra fastigheter

Strategi för arbeten och underhåll av fastigheter

Skapa låga trösklar för att få saker gjorda i vardagen;

 • bra och ändamålsenliga i god ordning verktyg på plats.
 • listor med behov, på plats och hemsida.
 • informera om att man som medlem kan få låna stugor, kanoter, kärra.
 • tydliga arbetsbeskrivningar till fixardagar, bild och text.
 • terminsschema för hajker/fixardagar ut till berörda i god tid.
Kategorier av uppgifter/arbeten
 • Scoutjobb – städa, röja.
 • Ledarjobb – hjälp med löpande dialog.
 • Föräldrajobb – intermittent, enkelt anskaffande och fixande.
 • Arbetsledarlett föräldrajobb – avgränsat och väl definierade uppgifter.
 • Köpta tjänster – högre höjd, synergi i att det utförs sammanhängande och/eller med garanti.
Fastighetrådets uppgifter
 • Renoveringsplan
 • Inköpsarbete
 • Adm fastighet
 • Arbeten och ledning av arbeten i samband med hajk/läger.
 • Bereda att göra inför fixardagar.

Alla förväntas hjälpa till, inte bara fastighetsrådet

Löpande tillsyn, har du varit här? Sänd ett mms till på plats angett nummer och meddela läget. Skriv i ‘respektive stugas att-göra-lista.!! Något som saknas, behöver göras, blev gjort? Eller bara ser bra ut! All återkoppling emottages tacksamt!!

Renoveringsplan Lerumsscoutkår 2015-2019 ver 6 2018-08-16