Dalaviken-Att-göra-lista

Alltid

Städa ut- och invändigt och efter varje aktivitet/möte.

Efter behov

Såga, hugga och stapla ved. (Det är här ifrån vi hämtar till Riddarsten så det går åt hela året…)

Sommartid; Klippa gräs, Gräva ut eldplats/städa vid vindskydd, byta trasiga ljuskällor, rensa hängrännor.

Vintertid; Skotta snö och sanda gångstråk, byta trasiga ljuskällor.

Ad hoc

Notera vad som behöver göras, gjorts och om något är pågående eller klart.

32 reaktioner på ”Dalaviken-Att-göra-lista”

 1. Byta utdömda el-armaturer i gula husets sovrum
  Demontera befintlig armatur. Montera nytt dubbelt utanpåliggande vägguttag.

  Material: Armaturer med stickpropp och ljuskällor finnes på plats, totalt 6+6 st, det går åt 4 st i detta sovrum.
  Att anskaffa: 2 st utanpåliggande uttag.

  Arbete för sakkunnig elkraft, tag med egna verktyg.

 2. Grusvägen och p-ytan närmast Dalaviken.
  Ta ner träd mellan diket (mot norr) och fram till ca 3 m framför släntfoten (mot öster).
  Röja bort stubbar vid blivande vändplats/utökad p-plats.
  Lägga ut geotextil.
  Fylla upp med tegelkross från uttjänta tegelpannor samt grus 0-40 med tjocklek 10-20 cm över hela ytan.

  Material finnes på plats: Geotextil.
  Utrustning att ta med: Egen röj-/motorsåg med tillbehör, skyddskläder/-utrustning, spett.

  OBS! Vid arbete med motorsåg inom kårens verksamhet krävs att användaren är behörig för uppgiften, krävs motorsågsbevis.

 3. Spetta bort uppväxande sten längs nedre delen av infartsvägen till Dalaviken
  Utrustning: Kobra/bergborr och kilar för att spräcka sten, slägga, skyddsglasögon.

 4. Avlägsna/tvätta mosa mossa från röda grindstugans vindskivor, takfot, gavel och ytterväggar

  Alger på fasad

  Utrustning; Stege, Rotborste, Skyddsglasögon, Hink, Handskar, Vatten i hink och tvättsvamp alt tryckspruta om någon har.
  Material; Alg-mögelstvätt.

 5. Avlägsna/tvätta mosa mossa från gula förrådets vindskivor, takfot, gavel och baksida

  Alger på fasader

  Utrustning; Stege, Rotborste, Skyddsglasögon, Hink, Handskar, Vatten i hink och tvättsvamp alt tryckspruta om någon har.
  Material; Alg-mögelstvätt.

 6. Fixa ytterligare en kanotställning lika den galvade vi redan har
  Detta för att ej som nu behöva ha kanoter liggandes på marken.  Mått 1520 mm i fot I100x100, Ståndare 2460 c/c 40×80 mm, upplag i form av 4 nivåer 40x40x2000 mm. De tre övre i vinkel ca 10 grader lutning in mot mitt-/längslinjen.

 7. Måla utvändigt förrådet
  (Utförs sommartid efter att fasad beretts med tvättning och skrapning)

  Väggar gult (hästhov), foder och snickerier vitt med blå dörrar och svart smide likt utedasset.

 8. Måla utvändigt grindstugan
  (Utförs sommartid efter att fasad beretts med tvättning och skrapning)

  Fasad faluröd, foder och snickerier vitt med scoutblå dörr.

 9. Renovera fönster på gula stugan
  Strategi, ett i taget…
  Skrapa/slipa, olja trätrent, kitta om glas vid behov, vitmåla.

  Tag med egna verktyg/egen utrustning.

 10. Renovera fönster på röda sovstugan
  Strategi, ett i taget…
  Skrapa/slipa, olja trätrent, kitta om glas vid behov, vitmåla.

  Tag med egna verktyg/egen utrustning.

 11. Vitmåla flaggstångsbas;
  Blästra/borsta, mönja och vitmåla stål samt byta ut/skaffa två nya träbitar 2”x4”, L=130 cm, NTR AB (gul).


  Mått bultar till flaggstång
  M10x240mm +10+20mm =270 mm totalt.

  Kanske också passa på att skura av alger från själva flaggstången.

  Flagglinan håller gott men är lite grön den oxå….

 12. Putsa upp och måla inmurad vedkamin i gula huset
  Material att anskaffa: Fint putsbruk, spackel, vit mur-/spisfärg.
  Utrustning: slipmaterial/verktyg

 13. Dra ihop och bränna ris efter trädfällning
  Mål: Göra marken fri från ‘snubbelgrenar’.
  Slänt bakom förråd dras och eldas vid parkering.
  Slänt kring Röda sovstugan eldas ovan och/eller nedan Rucklet.
  Svackan väster om ängen, eldas vid 1/3 i svackan från sjön sett.

  OBS, elda ej på gräsmattan!
  OBS, elda ej under luftledning!

  1. Klart närmast Röda sovstugan och vägslutet/parkeringen.

   Återstår i slänt bakom förrådet och gula stugan samt svackan väster om ängen.

 14. Återställa körspår i mark efter maskiner från transport av timmer. Fyll igen med befintlig närliggande jord och ris.

 15. Vindskyddet, bättre regnskydd och/eller mindre rök in i vindskyddet
  Bygga om skärmtak så att det både skyddar för vind från sjön och för regn vid samling runt elden samt låter röken komma ut utan att den går in i själva vindskyddet. 16. Vedstack

  Färdigställa tak, belägg med takpapp eller höj nock med ytterligare en 2”x4-6” och läkta för taktegel lika som för gula huset …

  Material i form av 2″x6″, 22×120, 22×160, underlagspapp, ströläkt, bärläkt och taktegel Tengrenstorp (ev bef från Gula stugan) finnes på plats.

 17. Röda sovstugan, armaturer vid våningssäng
  Dra kabel till, montera två stycken utanpåliggande vägguttag samt armaturer vid huvudsida av bäddar.

  Material finnes på plats: Armaturer
  Att anskaffa: Jordad kulokabel, klammer, uttag, passande skruv för montage.

 18. Bredda trappa alt slänt intill trappa mot sjön

  Bredd = så att man kan bära kanoter upp och ner på ett säkert sätt. Gärna plats för möte av gående samtidigt.


  Antingen till höger om trappa…

  …eller till vänster.

 19. Kanotbryggor//pirar vinkelrätt ut från stranden

  För enklare i-/urgång av kanoter.

  Att samla ihop och lägga ut stenar som pirar kan göras närhelst tid och tillfälle finnes.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *