Dalaviken-Att-göra-lista

Alltid

Städa ut- och invändigt och efter varje aktivitet/möte.

Efter behov

Såga, hugga och stapla ved. (Det är här ifrån vi hämtar till Riddarsten så det går åt hela året…)

Sommartid; Klippa gräs, Gräva ut eldplats/städa vid vindskydd, byta trasiga ljuskällor, rensa hängrännor.

Vintertid; Skotta snö och sanda gångstråk, byta trasiga ljuskällor.

Ad hoc

Notera vad som behöver göras, gjorts och om något är pågående eller klart.

26 reaktioner på ”Dalaviken-Att-göra-lista”

 1. Grusvägen och p-ytan närmast Dalaviken. Ta ner träd mellan diket (mot norr) och fram till ca 3 m framför släntfoten (mot öster). Röja bort stubbar vid blivande vändplats/utökad p-plats. Lägga ut geotextil. Fylla upp med tegelkross från uttjänta tegelpannor samt grus 0-40 med tjocklek 10-20 cm över hela ytan.

 2. Avlägsna/tvätta mosa mossa från röda grindstugans vindskivor, takfot, gavel och ytterväggar.

  Alger på fasad

  Utrustning; Stege, Rotborste, Skyddsglasögon, Hink, Handskar, Vatten i hink och tvättsvamp alt tryckspruta om någon har.
  Material; Alg-mögelstvätt.

 3. Avlägsna/tvätta mosa mossa från gula förrådets vindskivor, takfot, gavel och baksida.

  Alger på fasader

  Utrustning; Stege, Rotborste, Skyddsglasögon, Hink, Handskar, Vatten i hink och tvättsvamp alt tryckspruta om någon har.
  Material; Alg-mögelstvätt.

 4. Nytt taktegel och nya hängrännor till gula stugan

  Sidan mot sjön; Skjuts på framtiden. Tas in i underhållsplan 2020 ed.

  Sidan mot vägen; Återstår återmontering av vattplåtar, tvätta vindskivor, demontera och rätt montera om hängränna ev med fotlpåt, skruva fast kapade pannor vid sovrum (längs gavel och längs takfot), skruva fast nockpannor, slutligt montera hängränna och anslutning till stuprör.

  1. Fotplåtar (röda) ligger i inre förrådet i källaren på Riddarsten.
   Skruv till nockpanor och kapade takpannor återstår att anskaffa.
   Materiel i övrigt finnes på plats.
   Egna verktyg för plåt- och skruvarbeten medtages.

 5. Fixa ytterligare en kanotställning lika den galvade vi redan har. Detta för att ej som nu behöva ha kanoter liggandes på marken.  Mått 1520 mm i fot I100x100, Ståndare 2460 c/c 40×80 mm, upplag i form av 4 nivåer 40x40x2000 mm. De tre övre i vinkel ca 10 grader lutning in mot mitt-/längslinjen.

 6. Vitmåla flaggstångsbas;
  Blästra/borsta, mönja och vitmåla stål samt byta ut/skaffa två nya träbitar 2”x4”, L=130 cm, NTR AB (gul).


  Mått bultar till flaggstång
  M10x240mm +10+20mm =270 mm totalt.

  Kanske också passa på att skura av alger från själva flaggstången.

  Flagglinan håller gott men är lite grön den oxå….

 7. Vindskyddet, bygga om skärmtak så att det både skyddar för vind från sjön och för regn vid samling runt elden samt låter röken komma ut utan att den går in i själva vindskyddet. 8. Vedstack

  Färdigställa tak, belägg med takpapp eller höj nock med ytterligare en 2”x4-6” och läkta för taktegel lika som för gula huset …

  Material i form av 2″x6″, 22×120, 22×160, underlagspapp, ströläkt, bärläkt och taktegel (bef från Gula stugan) finnes på plats.

Lämna ett svar