Dalaviken-Att-göra-lista

Alltid

Städa ut- och invändigt och efter varje aktivitet/möte.

Efter behov

Såga, hugga och stapla ved. (Det är här ifrån vi hämtar till Riddarsten så det går åt hela året…)

Sommartid; Klippa gräs, Gräva ut eldplats/städa vid vindskydd, byta trasiga ljuskällor, rensa hängrännor.

Vintertid; Skotta snö och sanda gångstråk, byta trasiga ljuskällor.

Ad hoc

Notera vad som behöver göras, gjorts och om något är pågående eller klart.

19 reaktioner på ”Dalaviken-Att-göra-lista”

 1. Bredda trappa alt slänt intill trappa mot sjön

  Bredd = så att man kan bära kanoter upp och ner på ett säkert sätt. Gärna plats för möte av gående samtidigt.


  Antingen till höger om trappa…

  …eller till vänster.

 2. Gula stugan, fuktskada i innertak intill skorstenen

  Det är en gammal vattenskada. Vid inspektion 2020-09-26 noterades ingen fukt men väl murkna balkar kring skorstenens murstock.

  Föreslagen åtgärd är att ta ner innertaket och isoleringen i form av spån. Grejer på vinden får också flyttas till annan plats/förvaring under åtgärdstiden. Laga balkar, ny isolering, ny glespanel och nytt undertak (typ träspont).

  Beredning och arbetsledning 2020-10-18 Jonas Hagström.

 3. Vindskyddet, bättre regnskydd och/eller mindre rök in i vindskyddet
  Bygga om skärmtak så att det både skyddar för vind från sjön och för regn vid samling runt elden samt låter röken komma ut utan att den går in i själva vindskyddet.

  Beredning och arbetsledning 2020-10-18, Magnus Calén. 4. Grusvägen och p-ytan närmast Dalaviken.
  Ta ner träd mellan diket (mot norr) och fram till ca 3 m framför släntfoten (mot öster).
  Röja bort stubbar vid blivande vändplats/utökad p-plats.
  Lägga ut geotextil.
  Fylla upp med tegelkross från uttjänta tegelpannor samt grus 0-40 med tjocklek 10-20 cm över hela ytan.


  Material finnes på plats: Geotextil.
  Utrustning att ta med: Egen röj-/motorsåg med tillbehör, skyddskläder/-utrustning, spett.

  OBS! Vid arbete med motorsåg inom kårens verksamhet krävs att användaren är behörig för uppgiften, krävs motorsågsbevis.

  Nils Granberg fäller och kapar någon dag under september-oktober.

  Vi ser över möjligheterna att samordna/hitta synergier med Södra som avverkar åt grannen i intilliggande marker under hösten: Ulf Svarén håller i kontakter och samordning.

 5. Spetta bort uppväxande sten längs nedre delen av infartsvägen till Dalaviken
  Utrustning: Kobra/bergborr och kilar för att spräcka sten, slägga, skyddsglasögon.

  Beredning och arbetsledning på plats 2020-09-26 Stefan Eriksson.

 6. Förbättringsmåla röda grindstugans vindskivor, takfot, gavel och ytterväggar


  Utrustning; Stege, penslar, mm finns i förrådet
  Material; Färg finns i förrådet, Fasad faluröd, foder och snickerier vitt med scoutblå dörr.

  Beredning och arbetsledning på plats 2020-09-26 Anki Lember.

 7. Måla gula förrådets vindskivor, takfot, väggar


  Utrustning; Stege, penslar mm, finns i förrådet
  Material; färg finns i förrådet, scoutblå på dörrar, gul (hästhov) på väggar, vit på vindskivor, svart på smide som på utedasset.

 8. Avlägsna/tvätta bort mossa från röda sovstugans vindskivor, takfot, gavel och ytterväggar


 9. Fixa ytterligare en kanotställning lika den galvade vi redan har
  Detta för att ej som nu behöva ha kanoter liggandes på marken.  Mått 1520 mm i fot I100x100, Ståndare 2460 c/c 40×80 mm, upplag i form av 4 nivåer 40x40x2000 mm. De tre övre i vinkel ca 10 grader lutning in mot mitt-/längslinjen.

 10. Renovera fönster på gula stugan
  Strategi, ett i taget…
  Skrapa/slipa, olja trätrent, kitta om glas vid behov, vitmåla.

  Tag med egna verktyg/egen utrustning.

  Beredning och arbetsledning 2020-09-26 Ulf Svarén.

 11. Renovera fönster på röda sovstugan
  Strategi, ett i taget…
  Skrapa/slipa, olja trätrent, kitta om glas vid behov, vitmåla.

  Tag med egna verktyg/egen utrustning.

  Beredning och arbetsledning 2020-09-26 Ulf Svarén.

 12. Bryta stubbar efter nedtagna träd
  Avser området i slänt/mark kring befintliga rucklet.

  Maskinjobb

 13. Terrassera
  Terrassera marken så att man erhåller naturliga tältplatser.

  Maskinjobb

 14. Kanotbryggor//pirar vinkelrätt ut från stranden

  För enklare i-/urgång av kanoter.

  Att samla ihop och lägga ut stenar som pirar kan göras närhelst tid och tillfälle finnes.

  Beredning och arbetsledning 2020-09-26 Anki Lember.

 15. Putsa upp och måla inmurad vedkamin i gula huset
  Material att anskaffa: Fint putsbruk, spackel, vit mur-/spisfärg.
  Utrustning: slipmaterial/verktyg

 16. Slyröja längs vägen ner till Dalaviken

  Sly från övre delen dras till och läggs upp på/intill befintlig hög vid sidan om/bortom (sett från asfaltsvägen) uppställningsplatsen för plogar mm.

  Sly från backen och nedre delen lägges på hög (eller ett par högar om det blir mycket) en bit ifrån vägen nere i dalen.

  Viktigt att resultatet/högarna blir prydligt.

  Avstämt med och erhållit tillåtelse från markägare 2020-09-11/Magnus Calén.

  Beredning och arbetsledning på plats 2020-10-18 / Ännu ej utsett

 17. Ny skylt som pekar ut infarten

  Ny skylt som pekar ut infarten uppe vid asfalten ’Dalaviken, Lerums scoutkår’ ed. Placering vid/mot stenmur är förankrad med markägaren.

  Föreslaget är något i trä, gärna frästa bokstäver.

  Beredning och arbetsledning 2020-10-18, Magnus Calén.

Kommentarer inaktiverade.