Skojjt

Vi använder skojjt för närvarorapportering. Skojjt är kopplat till scoutnet, så om uppgifterna i scoutnet stämmer, så kommer rätt medlemmar vara med i listorna i Skojjt.

Det finns en del dokumentation om Skojjt.

För att logga in i Skojjt så behöver man ett google-konto. För att få rättigheter att se Lerums Scoutkårs avdelningar måste
en administratör lägga till dig där. E-posta kårens funktionärer  // Skojjt-administratörer så fixar de det.

Vid en termins slut kan man plocka ut rapporter från Skojjt i excell respektive csv-filer. Dessa används för att enkelt sammanställa underlag till kommunens ansökan om aktivitetsstöd.

När man ändrat uppgifter i scoutnet, tex lagt till en ny medlem, så måste man synka in dem till Skojjt. Detta kan bara administratörer i skojjt göra. E-posta kårens funktionärer  // Skojjt-administratörer så fixar de det.