Medlemsregister

Hej förälder, vårdnadshavare, kårmedlemmar

Kåren behöver var termin hålla kontaktuppgifter och annat aktuellt.

Hjälp oss ledare med att löpande erhålla aktuella uppgifter för kontakt till närmast anhöriga, medgivande om att få vara med på bild och annat relevant för vår verksamhet så som simkunnighet, allergier, specialkost samt övrigt bra för ledaren att känna till.

I fösta hand ber vi er logga in i Scoutnet och uppdatera uppgifterna direkt i vårt medlemsregister, www.scoutnet.se.

Logga in med medlemsnummer eller primär e-postadress som användarnamn. Medlemsnummer finner du på fakturan från Scouterna. Lösenord erhåller du enklast genom att använda dig av ’glömt lösenord’ på www.scoutnet.se.

Aktuell kontaktinformation underlättar våra ledares vardag samt säkrar att föräldrar/medlemmen erhåller rätt information. E-postlistor, fakturering och underlag för planering av aktiviteter är exempel på funktioner som bygger på att medlemsregistret hålls á-jour.

I andra hand kan ni på enklaste sätt meddela ansvarig ledare vad som ska uppdateras så hjälper vi till med det.

Läs mer om hur medlemsregistret fungerar på vår sida om Scoutnet och Skojjt.