Kontaktlista

Lista med e-postadresser som når olika grupper och medlemmar inom kåren. Listorna är dynamiska och hämtar aktuella uppgifter från kårens medlemsregister, Scoutnet.se.

För att e-postadresser ska fungera så enkelt och rationellt som möjligt ber vi alla medlemmar, funktionärer och ledare att bejaka denna trestegsstrategi.

  1. Säkerställ att alla berörda är medlemmar i kåren.
  2. Håll medlemssidorna uppdaterade.
  3. Skriv kårens e-postadresser rakt i din vanliga e-postklient.

lista-e-adresser

Vid ändringar i medlemsregister och uppläggning av nya e-postlistor/adresser så tar det ett tag innan de fungerar. Det beror på att vi per automatik läser in scoutnets register till vår mailserver inom GoogleSuit fyra ggr/dygn, vid klockslagen 01.10, 07,10, 13.10, 19.10.