Kårstyrelsen

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen

Årsmötet är kårens högsta beslutande organ. Kårstyrelsen utses av årsmötet och har som uppgift att leda kåren i enlighet med dess stadgar och direktiv. Kårstyrelsen utgörs av kårens två kårledare,  representanter för de olika grenarna och råden samt vår kassör.

För tillfället sitter dessa i kårstyrelsen:

Kårordförande
Lisa Magnusson, 0709-22 40 45

Kårledare info(a)lerumsscoutkar.se [byt ut (a) till @]
Lisa Magnusson, 0709-22 40 45
Magnus Klingnäs,  031-776 15 18

Kassör
Helena Hedberg

Sekreterare

KUL, Kårutbildnigsledare
Heidi Mattsson Verbakel

Bäverrepresentant
Axel Vänerhav

Spårarrepresentant
Lovisa Bergendahl

Upptäckerepresentant
Annika Staberg

Äventyrarrepresentant
Anders Wahlgren

Utmanar- och Roverrepresentant
Gustav Adler

Representant Föräldrarådet
Caroline Holmqvist

Materialansvarig
Vakant

E-post adress som når alla i kårstyrelsen [byt ut (a) till @]:
styrelsen(a)lerumsscoutkar.se

Vad gör man i styrelsen?

Kårledare

Leda kårstyrelsen.
Krisledning
Postmottagare
Representera kåren i distriktet.
Övergripande se till att verksamheten fungerar.
Vara kontakten utåt för kåren.
Övergripande ansvar för kårens informationsutbud
Hemsidan, Just Nu, Länkar m.m
Se till hela kårens bästa.

Kassör

Hålla god ordning på kårens ekonomi.
Söka bidrag i tid.
Löpande redovisa det ekonomiska läget till kårstyrelsen.
Delge inbetalning av termins / lägeravgifter till ansvariga.
Redovisningar / medlemsstatistik till förbund, distrikt m.m.
Bokslut
Budget

E-post adress som når alla i ekonomirådet [byt ut (a) till @]: Kassor(a)lerumsscoutkar.se

KUL, Kårutbildningsledare

Hålla sig uppdaterad på vilka kurser som finns.
Koordinera anmälningar till kurser.
Representera kåren i utbildningssammanhang.
Informera om information från förbund och distrikt.

Grenrepresentant

Ta med sig relevant info från/till sina ledarkollegor och sin gren till/från kårstyrelsen.
Representera sin gren vid beslut.
Ta upp ev problem som råder på avdelningarna.
Mottagare av intresseanmälan nya medlemmar.
Övergripande säkerställa ledarbehovet inom grenen.
Introducera nya ledare i ledarrollen och till kåren.
Löpande rekrytera/se över behov av nya ledare inom grenen.

Föräldrarepresentant, representant fastighetsrådet

Ta med sig relevant info från/till sina medaktiva föräldrar till/från kårstyrelsen.
Representera sin verksamhet vid beslut.
Mottagare av intresseanmälan nya medlemmar i föräldraråd/fastighetsråd.