Kårstyrelsen

Kårstyrelsen

Årsmötet är kårens högsta beslutande organ. Kårstyrelsen utses av årsmötet och har som uppgift att leda kåren i enlighet med dess stadgar och direktiv. Kårstyrelsen utgörs av kårens två kårledare,  representanter för de olika grenarna och råden samt vår kassör.

Styrelsen

För tillfället sitter dessa i kårstyrelsen:

Kårordförande
Magnus Klingnäs,  031-776 15 18,

Kårledare info(a)lerumsscoutkar.se [byt ut (a) till @]
Lisa Magnusson, 0709-22 40 45
Magnus Klingnäs,  031-776 15 18

Kassör
Patrik René  0707-69 09 80

Sekreterare
Helena Hedberg

KUL, Kårutbildnigsledare
Heidi Mattsson Verbakel

Bäverrepresentant
Milla Mattsson

Spårarrepresentant
Axel Vänerhav

Upptäckerepresentant
Anders Wahlgren

Äventyrarrepresentant
Helena Hedberg

Utmanar- och Roverrepresentant
Måns Detterfelt

Representant Föräldrarådet
Jessica Djurstedt

Materialansvarig
Vakant

E-post adress som når alla i kårstyrelsen [byt ut (a) till @]:
styrelsen(a)lerumsscoutkar.se

Vad gör man i styrelsen?

Kårledare

Leda kårstyrelsen.
Postmottagare
Representera kåren i distriktet.
Övergripande se till att verksamheten fungerar.
Vara kontakten utåt för kåren.
Just Nu
Se till hela kårens bästa.

Kassör

Hålla god ordning på kårens ekonomi.
Söka bidrag i tid.
Löpande redovisa det ekonomiska läget till kårstyrelsen.
Delge inbetalning av termins / lägeravgifter till ansvariga.
Redovisningar / medlemsstatistik till förbund, distrikt m.m.
Bokslut
Budget

E-post adress som når alla i ekonomirådet [byt ut (a) till @]: Kassor(a)lerumsscoutkar.se

KUL, Kårutbildningsledare

Hålla sig uppdaterad på vilka kurser som finns.
Koordinera anmälningar till kurser.
Representera kåren i utbildningssammanhang.
Informera om information från förbund och distrikt.

Övergripande ansvar för kårens informationsutbud.
Hemsidan, Just Nu, Länkar m.m.

Grenrepresentant

Ta med sig relevant info från/till sina ledarkollegor och sin gren till/från kårstyrelsen.
Representera sin gren vid beslut.
Ta upp ev problem som råder på avdelningarna.
Mottagare av intresseanmälan nya medlemmar.
Övergripande säkerställa ledarbehovet inom grenen.
Introducera nya ledare i ledarrollen och till kåren.
Löpande rekrytera/se över behov av nya ledare inom grenen.

Föräldrarepresentant, representant fastighetsrådet

Ta med sig relevant info från/till sina medaktiva föräldrar till/från kårstyrelsen.
Representera sin verksamhet vid beslut.
Mottagare av intresseanmälan nya medlemmar.