Kårstyrelsen

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är det högsta bestämmande delen i kåren. Här sitter representanter ifrån de olika grenarna plus några till.

Styrelsen

För tillfället sitter dessa i kårstyrelsen:

Kårordförande
Magnus Klingnäs,  031-776 15 18,

Kårledare info(a)lerumsscoutkar.se [byt ut (a) till @]
Lisa Magnusson, 0709-22 40 45
Magnus Klingnäs,  031-776 15 18

Kassör
Olof Brandelid, 0703-62 24 71

Sekreterare
Helena Hedberg

KUL, Kårutbildnigsledare
Patrik René

Bäverrepresentant
Olof Nyström Oskarsson

Spårarrepresentant
Axel Vänerhav

Upptäckerepresentant
Helena Hedberg

Äventyrarrepresentant
Ann-Christine Lember

Utmanar- och Roverrepresentant
Daniel Sundström

Representant Föräldrarådet
Heidi Lamm

Materialansvarig
Vakant

E-post adress som når alla i kårstyrelsen [byt ut (a) till @]:
styrelsen(a)lerumsscoutkar.se

Vad gör man i styrelsen?

Kårledare

Leda kårstyrelsen.
Postmottagare
Representera kåren i distriktet.
Övergripande se till att verksamheten fungerar.
Vara kontakten utåt för kåren.
Just Nu
Se till hela kårens bästa.

Kassör

Hålla god ordning på kårens ekonomi.
Söka bidrag i tid.
Löpande redovisa det ekonomiska läget till kårstyrelsen.
Delge inbetalning av termins / lägeravgifter till ansvariga.
Redovisningar / medlemsstatistik till förbund, distrikt m.m.
Bokslut
Budget

KUL, Kårutbildningsledare

Hålla sig uppdaterad på vilka kurser som finns.
Koordinera anmälningar till kurser.
Representera kåren i utbildningssammanhang.
Informera om information från förbund och distrikt.

Övergripande ansvar för kårens informationsutbud.
Hemsidan, Just Nu, Länkar m.m.

Grenrepresentant

Ta med sig relevant info från/till sina ledarkollegor till/från kårstyrelsen.
Representera sin gren vid beslut.
Ta med sig info om sin gren till kårstyrelsen (gäller alla avd inom den grenen).
Ta med synpunkter från sin gren till kårstyrelsen.
Ta upp ev problem som råder på avdelningarna.
Mottagare av intresseanmälan nya medlemmar.
Övergripande säkerställa ledarbehovet inom grenen.
Introducera nya ledare i ledarrollen och till kåren.
Löpande rekrytera/se över behov av nya ledare inom grenen.

Föräldrarepresentant, representant fastighetsrådet

Ta med sig relevant info från/till sina medaktiva föräldrar till/från kårstyrelsen.
Representera sin verksamhet vid beslut.
Mottagare av intresseanmälan nya medlemmar.