Föräldrarådets styrgrupp

Alla föräldrar som har barn i scouterna är med i föräldrarådet.

Det betyder att det är vi föräldrar som ska hjälpa ledarna med aktiviteterna under året.

Några av oss är lite extra engagerade och tar initiativ till aktiviteterna och kontaktar övriga föräldrar när det börjar bli dags för en aktivitet. Vi som lägger lite extra tid kallar oss för styrgruppen.

Vill du vara med i styrgruppen?
Hör av dig till Föräldrarådet-e-adress eller direkt till någon av oss i styrgruppen.

Emma Liljeberg
0736-480454, emma@retroglobe.com

Heidi Lamm
0723-056180, lamm.lerum@gmail.com

Helena Dietrich
0762-735780, helenadietrich@gmail.com

Jessica Djurstedt
0765-558383, Jessica.djurstedt@live.se

Karin Häggbring
0709-985816, karin.haggbring@gmail.com

Linda Billberg
0706-199973, linda_billberg@hotmail.com

Linda Hamming
0704-831713, lindau78@yahoo.se

Linda Westler
070-8777646, linda.westler@telia.com

Staffan Nordberg
0721-428930, grebdron@hotmail.com