Föräldrarådets styrgrupp

Alla föräldrar som har barn i scouterna är med i föräldrarådet.

Det betyder att det är vi föräldrar som ska hjälpa ledarna med aktiviteterna under året.

Några av oss är lite extra engagerade och tar initiativ till aktiviteterna och kontaktar övriga föräldrar när det börjar bli dags för en aktivitet. Vi som lägger lite extra tid kallar oss för styrgruppen.

Vill du vara med i styrgruppen?
Hör av dig till Föräldrarådet-e-adress eller direkt till någon av oss i styrgruppen.

Linda Billberg
0706-199973, linda_billberg@hotmail.com

Helena Dietrich
0762-735780, helenadietrich@gmail.com

Jessica Djurstedt
0765-558383, Jessica.djurstedt@live.se

Linda Hamming
0704-831713, lindau78@yahoo.se

Caroline Holmqvist
0765-433531, caroline.h.holmqvist@gmail.com

Jenny Håkansson
0708-136819, rhs.fastigheter@gmail.com

Karin Häggbring
0709-985816, karin.haggbring@gmail.com

Lena Jadefeldt Slattery
0763-144860, lenajadefeldt@gmail.com

Roze Maljanovska
0702-671346, roze.maljanovska@gmail.com 

Staffan Nordberg
0721-428930, grebdron@hotmail.com

Linda Westler
070-8777646, linda.westler@telia.com

Jenny Westlund
072-9669790, jenny.westlund@live.se