Fastighetsrådet

Vi söker kunskap, förmåga och vilja inom…

 • Brandsakkunnig
 • OVK, Ventilation
 • VVS

Hör av dig du som känner dig nyfiken på fastighetsrådet samt vill och kan bidra till oss med något av dessa saker.

fastighet@lerumsscoutkar.se når oss som har publika roller inom kårens fastighetsskötsel. Vi är tillsvidare;  Ann-Christine Lember, Jonas Hagström och Stefan Eriksson.

Aktiva medlemmar

Alla-i-fastighetsrådet-e-adress når oss…

Namn Mobil Email Scouter i Specialitet
Stefan Eriksson 46793371612 stefan.piaostefan@gmail.com IT
Magnus Calén 46703125814 magnus1@calen.nu 11, 07, 05 Projektledare, mark, anläggning
Jonas Hagström 46709960321 jonashagstrommobil@gmail.com 10, 09 Taxi
Peter Härröd 46739027505 p.c.harrod@gmail.com 11 Projektledare, lastbil
Lars Jonsson 46709264253 larsajonsson@gmail.com Trafiklärare
Ann-Christine Lember 46727201736 annchristine.lember@gmail.com 05 Miljö, tillstånd
Mathias Ljung 46709707978 bemljung@gmail.com 08 IT
Ulf Svarén 46708180453 ulf.svaren@gmail.com 06, 03 Arkitekt
John Tibero 46720460913 johntiberto@yahoo.se 11, 08 El

Vilande medlemmar på medhörning i e-postgruppen som dyker upp om de kan…

Namn Mobil Email Scouter i Specialitet
Anders Green 46706445565 privat.anders@grentradservice.se Arborist

Dagens situation

Vi är idag några få föräldrar och andra intresserade som sköter om våra fastigheter på bästa sätt efter det underhållsschema som fastighetsgruppen tar fram i samråd med styrelsen. Detta för att vår scoutverksamhet inte skall bli lidande och ledarna skall göra det de är bäst på, nämligen att vara med våra barn.

Gruppens uppgifter kan variera från år till år men det är gruppens ansvar att planerade underhåll blir gjort.

På våra arbetsdagar där föräldrar i övrigt förväntas delta minst en gång per termin, har denna grupp planerat vad vi skall göra och är även med och leder arbetet.

Har du intresse att emellanåt hjälpa oss med ovan tar vi tacksamt emot din intresseanmälan!

Hör av dig till Fastighetsrådet enligt nedan. Hör även av dig om du har frågor, fastighet@lerumsscoutkar.se


Så här jobbar vi med våra fastigheter

Strategi för arbeten och underhåll av fastigheter

Skapa låga trösklar för att få saker gjorda i vardagen;

 • bra och ändamålsenliga i god ordning verktyg på plats.
 • listor med behov, på plats och hemsida.
 • informera om att man som medlem kan få låna stugor, kanoter, släpkärra.
 • tydliga arbetsbeskrivningar till fixardagar, bild och text.
 • terminsschema för kårgemensamma fixardagar ut till berörda i god tid.
Kategorier av uppgifter/arbeten
 • Scoutjobb – städa, röja.
 • Ledarjobb – hjälp med löpande dialog.
 • Föräldrajobb – intermittent, enkelt anskaffande och fixande.
 • Arbetsledarlett föräldrajobb – avgränsat och väl definierade uppgifter.
 • Köpta tjänster – högre höjd, synergi i att det utförs sammanhängande och/eller med garanti.
Fastighetrådets uppgifter
 • Renoveringsplan
 • Inköpsarbete
 • Adm fastighet
 • Arbeten och ledning av arbeten i samband med arbetsdagar
 • Bereda att göra inför arbets/fixardagar.

Alla förväntas hjälpa till, inte bara fastighetsrådet

Löpande tillsyn, har du varit här? Sänd ett mms till på plats angett nummer och meddela läget. Skriv i ’respektive stugas att-göra-lista.!! Något som saknas, behöver göras, blev gjort? Eller bara ser bra ut! All återkoppling emottages tacksamt!!

Renoveringsplan Lerumsscoutkår 2015-2019 ver 6 2018-08-16