Ett scoutår i Lerums scoutkår

Ledarhjulet

Ett-scoutår-i-Lerums-Scoutkår

Höst

mitt augusti, Ledarsamling höst
slut augusti, Kick-off
september->, Hajk HT.
Hajk-DM (första helgen i september, Utmanare).
slutet september, Insamling till Världens barn (Spårare och Upptäckare)
Hajk HT 2 (Äventyrare)
Kårhelg HT.
21/9 Internationella fredsdagen
Kårens dag (början av oktober om inte Kårernas dag blir av).
JOTA/JOTI (3:e helgen i oktober) Hajk VT 2 (Äventyrare).
Försäljning av almanackor och kärvar.
Scouternas julmarknad i Tingshuset och på Bagges torg
Indelning i patruller i Scoutnet, klart senast 31/12, inför statsbidrag MUCF/Scouterna.
(Om Demokratimöte ej hölls under vt är det nu dags att göra det!)
Närvarorapportering kommunalt aktivitetsstöd (efter terminsslut-innan årsskiftet, inkl. sommarläger).
Närvarorapportering studiecirkel/annan folkbildning (innan årsskiftet, inkl. sommarläger).

 Vår

Ledarsamling vår.
Sommarlägerinformation
Kårens årsmöte.
Demokratimöte statsbidrag MUCF/Scouterna (senast v. 7).
Hajk VT.
Kårernas dag (början av april).
St Georg (23 april).
Äventyret (ett patrullspår för Upptäckare och Äventyrare)
Kårhelg VT.
Bromöten
Kårläger
Närvarorapportering aktivitetsbidrag (efter terminsslut innan mitten av juli, inkl. kårläger).
Närvarorapportering studiecirkel/annan folkbildning (innan årsskiftet, inkl. kårläger).
Sommarläger