Om kåren

Lerums scoutkår bildades 1944 som en del av KFUK-KFUMs scoutförbund men då enbart för pojkar. Några år senare startades också en scoutkår för flickor och i början av 1960-talet blev det en gemensam scoutkår. Kåren har sedan dess erbjudit friluftsliv utifrån scoutings grundidé och det är många barn och ungdomar som har tagit del av vår verksamhet genom åren.

Lerums Scoutkår bygger på enbart ideella insatser av våra ledare och övriga aktiva. Som stöd har vi även ett Föräldraråd som stöttar verksamheten genom att med mat och dryck i samband med kårens läger och evenemang som tex Scouternas julmarknad varje år. Vi har också en grupp som mer uttalat jobbar med våra fastigheters välstånd, Fastighetsrådet.

Kåren har omkring 300 medlemmar i alla dess åldrar. Vi träffas varje vecka under verksamhetsåret på Scoutgården Riddarsten. Utöver det har vi också möjlighet att vara vid vårt torp Sundet, vackert belägen vid sjön St. Sturven. Välkommen att ta del av all vår verksamhet – som scout kan du börja när som (förutsatt att vi har plats i våra grupper) och likaså som vuxen!

I våra scouter kan man börja som 7-åring i Bäverscouterna. Vi träffas på lördagar i skogarna kring Riddarsten och är ute i ur och skur! Vi lär oss om djur och natur, vi pysslar, vi eldar, vi leker och i slutet av vårterminen hälsar vi på på kårens läger.

I tvåan och trean tillhör man Spårarna (miniorerna) – vi har i dagsläget tre spåraravdelningar – Getingarna, Fjärilarna och Myrorna. Som Spårare lär vi oss bl.a. mer om naturen, knopar, sjukvård, hur man skall packa om man skall åka på övernattning och avslutar vårterminen med att delta 3 dagar på vårt kårläger. Då sover vi i tält, har massa skojiga aktiviteter och är med på lägerbål.

I fyran och femman går man vidare till Upptäckare (Junior) – här har vi också två avdelningar – Ormarna och Fiskarna. Vi använder oss mer av patrullsystemet, vi börjar paddla kanot, lär oss om karta och kompass, vi provar på att sova i vindskydd, vi leker, vi lagar mat över öppen eld eller på trangia mm. Vi hajkar och är givitvis med på kårlägret. Är man sista års Upptäckarscout får man även möjlighet att åka med på ett veckolångt sommarläger!

Äventyrare (Patrull) är man sedan i tre år – sexan, sjuan och åttan. Under Äventyrarscouts-tiden stegrar vi programmet och lär oss mycket mer om friluftsliv. Vi lär oss ytterligare om kanoting, hantera yxa och såg, surra våra egna vindskydd, primitiv matlagning, orientering och mycket mer. Vi hajkar flera gånger per år och deltar även vi på kårlägret. Varje år åker vi också på sommmarläger – ibland i kårens egna regi, ibland deltar vi på stärre arrangemang. Vi utvecklar också gatrullsystemet så att våra ungdomar, när det är dags, är redo att ta steget över till Utmanare.

Utmanarscouter är mellan 15-18 år. Vi har möten lite mer oregelbundet och anpassar dag och tid efter den aktivitet vi gör. Vi försöker ha minst en aktiviet varannan vecka. Vi paddlar kanot, seglar fartyg, går på hajk och sover i stuga, tält eller vindskydd, lagar gärna trerätters middag, fixar temaaktiviteter för yngre scouter provar häghäjdsbanor eller sre en film. Vi får själva vara del av planering och ta tag i vissa bitar för att aktiviteterna skall bli av. Vi lär oss med andra ord att organisera och fixa för att vi alla skall ha kul!

Roverscout är man från 18 år och uppåt. Lerums Scoutkår har flera stycken grupper med Roverscouter – sk. RS-lag. Ibland gör RS-lagen egna aktiviteter, ibland träffas alla RS:are i Lerums Scoutkår och därutöver finns oändliga möjligheter att delta på kurser, utbildningar, läger, expeditioner nationellt liksom internationellt. Friluftsliv är fortfarande en röd tråd men många andra aktiviteter och teman provar man på som Roverscout.