Kårläger, Sundet 2017 – Riddare

2017 års kårläger gick av stapeln 25-27 maj på Sundet.

Lägerknappen

Sundet_2017_lägerknapp

Många var förslagen, lotten gav ovanstående motiv till, 2017 års lägerknapp.

Lägertema

Riddare

Lägerinformation nr 1 finner ni här för …

Spårare          Info_om_kårläger_2017-Spårare
Upptäckare Info_om_kårläger_2017-Upptäckare
Äventyrare  Info_om_kårläger_2017-Äventyrare

Lägerinformation nr 2
Scoutföräldrar och andra som vill och kan hjälpa till med lägrets genomförande

Vi behöver hjälp i köket (torsdag kl 10-lördag kl 13)
Hjälp med att städa i slutet av lägret och packa släpvagnen (lördag kl 13-16)
Hjälp med att packa upp på Riddarsten (lördag kl 17-19)

Det finns även den del roliga underhållsarbeten att göra på fastigheten. 🙂

Notera att första passet på torsdagen börjar kl 10 eftersom vi behöver förbereda lunch som är klar när scouterna kommer. Om ni vill vara med på det passet går det bra att ta med era barn redan på morgonen. (Anmäl till ledarna att barnen kommer till lägret med er.)

Det går också bra att sova över på lägret från onsdag till lördag. Om ni vill sova i något av kårens stora tält kan ni anmäla detta till ledarna. Om ni tar med eget tält behöver ni också säga till om det i förväg för att alla säkert ska få plats.

De föräldrar som hjälper till på lägret får självklart mat under de tider de hjälper till. De som kommer redan på onsdagskvällen behöver ta med egen mat till den kvällen. Det brukar finnas en eld för den som vill grilla.

Använd länken till doodle;  https://doodle.com/poll/gdqupinnkm9rude8 för att anmäla dig.

Om du har tekniska problem går det också att maila till foraldraforeningen@lerumsscoutkar.se.

Hoppas vi ses på Sundet! Alla är hjärtligt välkomna! //Föräldraföreningen

Lägerinformatiuon nr 3
Ledare och andra kåraktiva

För att genomföra detta läger med alla dessa deltagare behövs många krafter. Via nedan länk går du in och registrerar på vilka aktiviteter du ämnar delta på, här noterar du också ev ledarbarn som inte är anmälda som scouter.

http://doodle.com/poll/cxhtwfkuv6eqk933

Här kommer lite förtydliganden kring varje aktivitet:

18 maj: allt material som skall med till lägret packas på Riddargården och lastas på släpkärra. Varje gren samt föräldraföreningen behöver närvara för att säkra att just det material ni behöver kommer med.

24 maj: Materialet körs upp till Blommaskog på två släp – ankomst Blommaskog ca 18.00. Där behövs krafter för att dels lasta om materialet till traktorsläp som sen kör ner sista biten till Sundet, dels för att lasta av nere vid Sundet

24 maj: samma kväll finns det möjlighet för alla ledare, ledarbarn, RS.are, Utmanare samt övriga aktiva att smygstarta lägret med en myskväll på Sundet. Det är drop-in som gäller och egen mat & dryck, förslagsvis något att grilla. Denna kväll kan verkligen rekommenderas – lite av ”lugnet före stormen”;-). Frukosten dan därpå lagar vi gemensamt, d v s behöver inte tas med av var och en.

Angående tältplatser för oss ledare m fl så kommer det finnas platser i kårens tunneltält, vi räknar med att sätta upp 2-3 st för att hysa de som vill sova där. Det gör också att behovet av att ta med eget tält minskar vilket är bra då det är ont om tältplatser.

25-27 maj går själva lägret av stapeln för att avslutas kl. 15.00 på lördagen.

27 maj kl 15.00 så behöver många krafter för att se till att allt material är färdigpackat för att sen lasta på traktorsläpet för transport tillbaka till Blommaskog. Där lastar vi av och sen på på våra släpkärror för vidare transport till Riddargården. Materialet beräknas vara där kl 17.00 och då behövs ytterligare krafter som kan hjälpa till att lasta av och sortera in i vårt förråd.

Anmäl er så snart som möjligt och helst innan 15 maj så föräldraföreningen har en chans att få ordning på alla matbeställningar. Tack!

Till sist en påminnelse om att vi i år inte får lov att parkera på ängen vid Blommaskog vilket gör det ont om parkeringsplatser. Så samåk alternativt tillse att ni får skjuts upp och tillbaka så vi kan minimera antal bilar som behöver parkeras.

Lägerinformation nr 4,
Dagsprogram för respektive gren

Bäver, ännu ej anslaget. I korthet; Deltar under fredagen och stannar på lägerbålet om de önskar.//Lisa M
Spårare, Dagordning Spårare -17
Upptäckare, Dagordning Upptäckare -17
Äventyrare, Dagordning Äventyrare -17
Utmanare och RS, ännu ej anslaget och frågan är om det någonsin kommer att bli det ty traditionen förs vidare från mun till öra i de ödsligaste av naturrum…

Datum att notera och/eller skriva in i kalendern

2017-04-11, kl 19.00- Planeringsmöte lägerkommitté. Den som önskar bidra med matnyttig info får mer tur om hen hör av sig i förväg…

2017-05-09, kl 19.00- Planeringsmöte lägerkommitté. Den som önskar bidra med matnyttig info får något mer tur om hen hör av sig i förväg…

2017-05-18, kl 19.00- Packning inför lägret på Riddargården.

2017-05-24, kl 17.00- Riddargården för transport till Blommaskog och/eller kl 18.00- Blommaskog för transport med traktor till Sundet.

2017-05-25–27 Kårläger

2017-05-27, kl 17.00- Riddargården, uppackning efter lägret.

Jobblista att göra på fastigheten under lägret, för föräldrar och andra hugade…

Är under uppdatering…

Planeringsstaus

Lägerkommitténs planeringsstatus finner ni här,  Kårlägerplanering_2017.

Anmälningsstatus

Anmälniningar Sundet 2017.

Lägerkommitté för Lerums Scoutkårs kårläger 2017

Peter Brinkeby (Spårare)
Magnus Calén (Upptäckare)
Kristina Hawerman (Äventyrare)
Gustav Haglund (Utmanare och RS))
Hanna Thiel Henden (Föräldrarföreningen) som också svarar för (Fastighetsgruppen).

Lägerchef

Anna Hedström