Kårläger, Sundet 2015 – Sjörövare

Lägertema

Sjörövare

Sundet_2016_Sjörövarbutiken_öppen
Sjörövarbutiken är öppen för inkommande patrull från Spårarnas spår…

Sundet_2015_Sjörövare_riggat_och_klart_för_sjösättning
Skeppen är klara för sjösättning…

Sundet_2016_Sjösättning
Sjösättning!

Sundet_2016_bad_det_blev
Inte bara skeppen åkte i sjön, bad det också blev!