Hyra kanoter

Kårens kanoter

Kåren har totalt sjutton kanoter som förvaras låsta på lite olika ställen. Vi hyr primärt ut till andra scoutkårer och ideella föreningar.

Aluminium

6 st Inkas 525
4 st Inkas 495
2 st Inkas 465

Glasfiberarmerad plats

5 st XXXX

Utrustning

Paddlar och flytvästar ingår vid lån/hyra av kanoter.

Kostnader

Enligt överenskommelse. Normalpriset är 300 kr/dygn och kanot.

Bokning och betalning

Betalning sker till swish 123 504 96 48 eller BG 736-4441 Lerums Scoutkår med angivande av Kanot, namn, datum-datum för uthyrningen. Bankens kvittering gäller som vår. Betald handpenning = bokning. Handpenning återbetalas ej. Resterande del av hyran erlägges senast då tillträde sker/nyckel överlämnas.

Villkor

Hyrestagaren ansvarar för skador uppkomna under hyrestiden. Hyrestagarens egendom innefattas ej av scoutkårens försäkring.

Skador och bristfälligt eget åtgärdande regleras efter självkostnad för åtgärdande.

Preliminärt bokad tid blir definitiv föst när överenskommen handpenning betalats. Betalning sker till Plusgiro 62 62 89-3 Lerums Scoutkår med angivande av datum för uthyrningen. Postens/bankens kvittering gäller som vår. Handpenning återbetalas ej. Resterande del av hyran erlägges senast då tillträde sker/nyckel överlämnas.

Ordningsregler/hantering av utrustning

Kanoter

Tillse att kanoter ej bucklas eller skrapas. Vid sjösättning, stå ej i kanot om den ej flyter fritt! Beträd ej kanoter som helt eller delvis ligger på land/marken.

Paddlar

Var aktsam om paddelbladen så de ej skadas/skrapas/nöts. Använd handtaget för att stöta i botten om det är grunt!

Flytvästar

Använd dem för din egen säkerhet. Om de är blöta vid återlämnandet, häng dem luftigt så de torkar bra.