Google G-Suite

Fildelning

Kårens filer ligger på Google Drive som en del av kårens G-Suite. För inloggning använder man samma epostadress som man har registrerad i Scoutnet.

Om man har problem med åtkomst rekommenderas att man dels kontrollerar att man är inloggad med (exakt) samma användarnamn i drive.google.com som man har registrerad i Scoutnet, annars visas inte filerna. Ändrar man sin epostadress i Scoutnet kan de ta upp till 6 timmar innan Google känner till ändringen.

För att skapa ett nytt Google-konto kopplad till en befintlig epostadress gör man så här:

  • Gå till drive.google.com och välj ”Öppna Google Drive”
  • Välj ”Skapa konto”
  • Välj ”Använd min nuvarande e-postadress i stället” och skriv in din befintliga epostadress (samma som du har registrerad i Scoutnet).

Om du får problem, hör gärna av dig till it@lerumsscoutkar.se.