Information med anledning av Corona/Covid-19

För närvarande gör vi bedömningen att vi fortsätter med våra veckomöten och vår verksamhet.
Vi fortsätter att bedriva vår verksamhet utomhus i möjligaste mån och vi ser till att möjligheterna att tvätta händerna i anslutning till våra möten är goda.
Vi ber alla som deltar i vår verksamhet och alla föräldrar att ombesörja så att alla som kommer på våra möten är helt friska (vid minsta tecken på förkylning, feber eller hosta stannar man hemma).
Vi önskar också att alla som kommer har mycket väl tvättade händer. Händerna ska tvättas minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten.
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och om vår bedömning ändras kommer vi meddela detta direkt, både via e-mail, på Facebook samt på vår hemsida.
Läs mer info från Scouterna här: