In för kårlägret och ompyssling av Sundet

Hej alla och envar,

Nu på söndag den 29 januari 2017 samlas vi inom fastighetsgruppen med de som är intresserade och kan för att planera och förbereda arbetena genom att se och känna på plats.

Välkommen att delta för den det passar bra!

På listan att göra…

 1. Räta upp förråd
 2. Jordkällare, hyllor, kyl-lagring
 3. Förbättra sjövattenanordning med nedgrävda slangar och annat som underlättar.
 4. Utöka äng/utjämna mark genom att bryta i jorden och fälla träd, stock till lägerplatsen
  Att i enklare form jämna till//plana ut lite torde vara relativ enkelt….
  Plocka/spetta sten.
  Såga/hugga stubbar och rötter.
  Köra lite jordfräs och/eller kärra på jord.
 5. Fixa inne i stugan med hyllor och köksbänkar.
 6. Dika ur i låglinjen mellan sjön och ’ingång’.
 7. Omhänderta fallen björk

Hälsningar Ulf S och Magnus C m.fl