Medlemsvillkor

Medlemsavgifter  2019

Scout 300 kr/termin.
Utmanare, Roverscout, stödmedlem 150 kr/termin.
Ledare, funktionär och kåraktiv förälder 20 kr/termin, anhöriga scouter 150 kr/termin.

Fakturering

Medlemsavgifter faktureras centralt via Scouternas riksorganisation ett par gånger per termin.  Datum för fakturautskick finner du här.

Avsluta medlemskap

Meddela din ansvarige ledare skriftligt när och om du vill avsluta medlemskapet i Lerums scoutkår. Först då avregistreras medlemmen och inga ny terminsavgifter faktureras. Vi behöver normalt erhålla besked tre veckor före faktureringsdatum för att kunna stoppa fakturering av terminsavgift. Erhållen faktura måste betalas. Endast utebliven närvaro räcker ej som besked att man vill sluta.

Hajk- och lägeravgifter

Hajker och läger i egen regi arrangeras till självkostnad utöver terminsavgift. Betalning görs om inget annat anges via swish 123 496 29 24.

Mervärden för aktiva ledare och funktionärer

Lån av kårens utrustning, Sundet, kanoter, släpkärra 0 kr.
Hyra av Riddargårdens lokaler, 1000 kr rabatt.