Fastighetsgruppen är här!

Upprop …
… till dig som vill hjälpa till men kanske inte ha möjlighet att binda upp sig på fasta tider,
… du gillar att greja med högt och lågt,
… du ser vad som behövs och önskar förmeda och delta efter förmåga.

Då är fastighetsgruppen något för dig!!

Gruppens uppgifter kan variera från år till år men det är gruppens ansvar att planerade underhåll blir gjort.
På våra arbetsdagar en gång per termin, där föräldrar deltar, har denna grupp planerat vad vi skall göra och är även med och leder arbetet.

Hör av dig till Bo Sundestrand enligt nedan med anmälan om intresse eller frågor!

sm6kiw@gmail.com
0709-872047, 0302-130 81

Läs mera om behovet ochuppgiften inom Fastighetsgruppen.

PS Vi är fyra stycken redan!  Och listan ’allt göra’ är låååång… 🙂 DS