Facebook

Nu kan du se Lerums scoutkårs flöde på Facebook genom att klicka på ”Facebook”-fliken här ovanför till höger.