Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte 2020

25 februari, 2020, 19:00 - 21:30

Årsmöte i Lerums Scoutkår för alla aktiva och medlemmar.

§ 4 ÅRSMÖTE

1. Scoutkårens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före februari månads utgång. Extra årsmöte hålls, om kårstyrelsen eller minst hälften av kårens röstberättigade medlemmar så begär.

2. Kallelse till årsmötet utfärdas av kårstyrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Förslag till föredragningslista jämte inkomna motioner och av kårstyrelsen hänskjutna ärenden delges samtliga röstberättigade medlemmar senast en vecka före årsmötet.

3. Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer varje medlem. Motionen skall för att behandlas, vara kårstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

4. Rösträtt tillkommer alla kårens medlemmar. Alla kårens medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

5. Vid ordinarie årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a) val av mötets funktionärer
b) fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt c) fastställande av föredragningslista
d) fastställande av röstlängd
e) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
f) föredragning av revisionsberättelsen
g) fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen
h) val av kårordförande och vice kårordförande i) val av 8 övriga ledamöter i kårstyrelsen
j) val av 1 revisor
k) val av valkommitté
l) eventuella övriga val
m) fastställande av verksamhetsplan
n) fastställande av medlemsavgift och budget
o) behandling av i stadgeenlig tid till kårstyrelsen inkomna motioner samt behandling av övriga av kårstyrelsen hänskjutna ärenden.

Detaljer

Datum:
25 februari, 2020
Tid:
19:00 - 21:30

Plats

Riddargården
Riddarstensvägen 2
Lerum, Sverige
+ Google Map

Arrangör

Kårstyrelsen Lerums Scoutkår