Bli scout (…och vägen in för funktionärer)

Trevligt att du är intresserad av att börja i scouterna! Du anmäler dig enklast genom att fylla i länkat formulär.

Eftersom det är många som vill börja i scouterna är det oftast kö, om en förälder kan hjälpa till som ledare eller i på annat sätt vara aktiv i kårens verksamhet får barnet gå före i kön. Markera detta med bock i rutan för ’Ledarintresse’ samt ange i fältet ’Noteringar’ vad/på vilket sätt just du/ni vill och kan bidra till kårens verksamhet.

Om ert barn redan är medlem och ni vill ändra på kontaktuppgifter så finns det information på vår sida om scoutnet om det.

Vår verksamhet gäller för barn från första klass i skolan. Men man kan anmäla sitt barn som är yngre, då får man en kallelse när det är dags att börja.

Här kan du finna information om medlemsavgifter och medlemsförmåner: Medlemsvillkor