Ödlorna

Ödlorna har ordinarie mötestid på torsdagar mellan 18:30-20.00 vid scoutgården Riddarsten om inte annat anges i programmet.

Kläder efter väder.

Här finner ni Ödlornas terminsprogram 2019 VT som pdf.

Ledare på avdelningen
Annelie Högström (ansvarig)
Ulf Högström
Louise Freytag
Staffan Nordenstråle
Ola Setterby
Robert Sörqvist

Du når oss också via Ödlorna-e-adress.

Kontaktinformation att fylla i för föräldrar.