Upptäckare

Upptäckarscout är man i åldern 10-11 år.
På våra möten lär vi oss bland annat om friluftsliv, leker och har roligt tillsammans. När man är upptäckarscout får man även ta knivmärket som gör att man får använda sin kniv utan att behöva en ledares uppsikt. Vi åker på övernattningar och hajker en gång varje termin och får även chans att åka med på kårlägret. Som andraårs upptäckare ges möjligheten att följa med på sommarlägret.

Avdelningar

Ormarna
Fiskarna
Ödlorna

Grenrepresentant i kårstyrelsen tillika grenansvarig för upptäckarna är Helena Hedberg, 070-233 63 53, helena.hedberg@gmail.com.

Upptäckarnas ledare nås alla via Upptäckarna-e-adress.