Myrorna

myra

 

 

Möten på Riddarsten torsdagar 18:00-19:30.

Vi är oftast ute, så kläder efter väder!

Här finns Myrornas program för höstterminen 2018 som pdf.

Ledare på avdelningen

Hans Pettersson (ansvarig), 070-826 05 35
Lance Holden, 076-001 56 48
Larry Wensund, 0708-40 33 80

Du når oss också via e-post Myrorna-e-adress.

Kontaktinformation att fylla i för föräldrar.

 

Föregående terminers program

Terminsprogram Spårarna Myrorna VT2018

Terminsprogram Spårarna Myrorna HT2017.

Terminsprogram Spårarna Myrorna VT 2017 och bilder från terminen.

Terminsprogram Spårarna Myrorna HT2016 och bilder från terminen.

Program_Spårarna_VT_2016_Myror och bilder från terminen.

Program Spårarna HT2015 Myrorna och bilder från terminen.