Spårare

Spårarrscout är man i åldern 8-9 år. Vi har tre spåraravdelningar, Fjärilarna som har möten på måndagar 18:00-19:30, Getingarna på onsdagar och Myrorna som har möten på torsdagar med samma tider. Det är ca 20 barn och tre-fyra ledare i varje avdelning.

Verksamheten bygger mycket på att lära barnen scouting på ett enkelt och roligt sätt och vi varvar lekar med att lära ut till exempel basal sjukvård, allemansrätten och matlagning i naturen. Vi brukar dessutom ha en övernattningshajk under en helg på våren. Vi jobbar ofta i mindre patruller där de får uppgifter som skall lösas antingen tillsammans eller individuellt. Målsättningen är att vara ute så mycket som möjligt så tänk på att alltid ta på dig kläder efter väder. Som spårarscout har man även möjligheten att vara med på kårlägret och sova i tält.

Avdelningar

Myrorna där Ola Setterby är huvudansvarig ledare.
Fjärilarna där Niklas Bogestål är huvudansvarig ledare.
Getingarna där Lisa Magnusson är huvudansvarig ledare.

Grenrepresentant i kårstyrelsen tillika grenansvarig för upptäckarna är Lisa Magnusson, 0709-22 40 45, lisa@andreasochlisa.se.

Spårarnas ledare nås alla via Spårarna-e-adress.