Bäver

BaconI Bäverscouterna börjar man när man är 7 år (samtidigt som man börjar 1e klass i skolan). Vi har våra möten på lördagar klockan 10.00 – 12.00. Vi har en speciell Bäverplats inne i skogen dit vi går nästan varje gång. Vi är ute hela tiden och om det regnar för mycket kanske vi bygger ett vindskydd som vi sätter oss under och äter vår matsäck. Bäverscouterna får hjälpa ledarna att göra upp eld och grilla korv, de får också lära sig hur man meddelar sig med spårtecken och titta efter djurspår. Kniven får de använda till att göra grillpinnar och tälja barkbåtar under överinseende av ledarna. De lär sig Allemansrätten och plockar skräp som Skräphäxan har slängt ut i naturen.

Bävergodis gör vi på stormkök samt färgar knoprep som vi sedan tränar att göra knopar på. Inför Julmarknaden gör vi vinster av naturföremål som lottas ut. Sista gången på höstterminen har Bäverscouterna terminsavslutning där syskon och föräldrar är välkomna. På vårterminen vandrar vi med hela familjen i naturreservatet och besöker vårt kårläger på Sundet under en dag.

Har du frågor om bäverscouterna?
Hör av dig till oss ledare, bävrarna-e-adress.

Vill du ställa upp dig i kö?
Det gör du lättast via https://www.lerumsscoutkar.se/avdelningar/bli-scout/

Vårterminen 2019 startar v8!
Nedan anslås terminens program senast under januari 2019.

Tills dess hälsar vi ledare God Jul och Got nytt År!!
Njut av föregående termins program, besök Scouterna Julmarknad och Tack för att vi fått låna era barn under hösten!!

Bävrarnas Terminsprogram HT 2018 rev 2018-10-03 som pdf.Ledare på avdelningen
Clara Berndes, 0733-949994
Daniela Hjelm, 0704-155679
David Sjödin, 0723-047474
Isabella Jablonski, 0735-082809
Johan Gunnarsson, 0733-244834
Magnus Calén (ansvarig), 0703-125814
Niklas Bogestål, 0707-333023
Olof Nyström Oskarsson, 0736-871155

Kontaktinformation att fylla i för föräldrar.