Pionjärerna

Pionjärerna har ordinarie mötestid på tisdagar mellan 19:00-21.00 vid scoutgården Riddarsten om inte annat anges i programmet.
Kläder efter väder!

Ledare på avdelningen

Helena Hedberg, 070 233 63 53
Lisa Magnusson, 070 922 40 45
Olof Brandelid, 070 362 24 71
William Åhlén, 072 179 80 50
Mariann Björklund Biörserud, 073 326 17 99

Du når oss också via pionjärerna(a)lerumsscoutkar.se