Nybyggarna

Nybyggarna har ordinarie mötestid på torsdagar mellan 19:00-21.00 vid scoutgården Riddarsten om inte annat anges i programmet.

Programmet som pdf: HT-19 Terminsprogram Nybyggarna

Ledare på avdelningen

Andreas Magnusson, 0708-33 96 54
Anki Lember 0727-20 17 36
Staffan Nordenstråle 0707-40 71 02                                                                        Annelie Högström  0709- 71 32 46                                                                          Ulf Högström  0709-71 32 43                                                                                Elin Lantz  0702-97 81 18

Du når oss också via Nybyggarna-e-adress.

Kontaktinformation att fylla i för föräldrar.

Föregående terminers program

Program Nybyggarna Våren 2019  Nybyggarna_2018_HT_Terminsprogram
Nybyggarna_2018_VT_Terminsprogr
Nybyggarna Terminsprogram 17-HT