Nybyggarna

Nybyggarna har ordinarie mötestid på torsdagar mellan 19:00-21.00 vid scoutgården Riddarsten om inte annat anges i programmet.

Ledare på avdelningen

  • Jakob Schlyter
  • Staffan Nordenstråle
  • Anna Andersson
  • Sara Taserud
  • Annika Staberg
  • Larry Wensund
  • Per Lindberg
  • Jakob René
  • Olof Oskarsson Nyström

Du når oss också via Nybyggarna-e-adress.