Nybyggarna

Nybyggarna har ordinarie mötestid på torsdagar mellan 19:00-21.00 vid scoutgården Riddarsten om inte annat anges i programmet.

Programmet som pdf: Våren 2020 Nybyggarna

Ledare på avdelningen

Andreas Magnusson, 0708-33 96 54
Staffan Nordenstråle, 0707-40 71 02
Annelie Högström, 0709-71 32 46
Elin Lantz, 0702-97 81 18

Du når oss också via Nybyggarna-e-adress. (nybyggarna@lerumsscoutkar.se)

Kontaktinformation att fylla i för föräldrar.

Föregående terminers program

HT-19 Terminsprogram Nybyggarna

Program Nybyggarna Våren 2019  Nybyggarna_2018_HT_Terminsprogram
Nybyggarna_2018_VT_Terminsprogr
Nybyggarna Terminsprogram 17-HT