Avdelningar

Lerums scoutkår är vi uppdelade i nio avdelningar i fyra olika åldersgrupperingar 7-15 år

Bäver är för scouter som är 7 år-.
Spårare (Minior) är för scouter som är 8-9 år gamla.
Upptäckare (Junior) är för scouter som är 10-11 år.
Äventyrare (Patrull) är för scouter som är 12-15 år.

Från 16 år och uppåt har vi  tre-fyra avdelningar

Utmanare
RoverScouter (RS)

Klicka på avdelningarna för mer info