ARBETSDAG PÅ RIDDARGÅRDEN 2017-10-21

Lördagen den 21 oktober 2017, Riddarsten
Vi var rekordmånga denna dag! Detta arrangerades i samband med JOTA-JOTI
Arbetsdag-2017-10-21-på-Riddargården

Listan och vad som blev gjort!
√     Påbörjat
√√  Klart

    U1) Fasadtvätt inför målning.
√√ U2) Städ utvändigt, rensa ris och annat utanför huset.
√√ Dike och trummor mot elljusspåret ska grävs ur och rensas.
√√ U3) Såga till facklor samt fixa till stockar att använda vid julmarknaden .
√√ U4) Stapla ved och hämta mera ved från Dalaviken (eller Sundet).
√√ I1) Montera skåp/hyllor i kontoret (IKEA-grejer).
√√ I2) Rengöra och sortera upp i skåp och trinett i kontoret .
√√ I3) Rensa avlopp, skura diskbänk och kyl inkl avfrosta frys i kontoret.
√√ K1) Städa i bottenvåningen, stapla ved, lasta läpkärran med skräp, lämna skräp på Hultet.
√√ K2) Bereda för nödutrymning/dess vägar i Riddargårdens olika delar. √ Montera Nödut-skyltar.
√    K3) Iordningsställa två lotteristånd, stativ och takduk, att använda på Bagges torg under julmarknaden. De står i förråd längst in i källaren…
√√ K4) Bygga hylla/bord i kanotförråd för att underlätta vår gashantering. Skiss gasbord. Material gins i garage.
√√ K5) Inventera och märka upp preseningar samt rensa bort obsoleta. Plocka ut gamla tält.
√√ D1) Provkörning av systemen; scoutnet-skojjt-sensus-lokalbidrag.

Tack till alla föräldrar och ledare som hjälpte till!! Speciellt tack till vår beredare och arbetsledare, Ulf Svarén som ledde och prioriterade och fördelade efter stund och ställe på  plats.

Mycket blev gjort denna dag och nya  mål sattes upp…

Att göra framgår alltid på hemsidan via var stugas att-göra-lista och årskaalender.
Riddargården Att-göra-listan
Sundet Att-göra-listan  Årskalender,
Dalaviken Att-göra-listan Årskalender,

Mvh Magnus Calén, 070-3125814