Roller i Scoutnet

Funktioner och Roller i Scoutnet

Vad du kan se och förväntas göra i vårt medlemsregister Scoutnet styrs av olika roller. Nedan är en ansats till att beskriva hur dessa roller normalt fördelas inom Lerums Scoutkår.

Roller i kår

Roll inom kåren
Roll scoutnet
Behörighet
Notat, motiv
Ansvarig avdelningsledare, Avdelningsledare Nyanmälningar Kan hantera kölista, väntelista, logg slutat och alla medlemmar för kåren, och egen avdelning. Kan läsa kårgemensamma maillistor.
Bidragssupport Bidragsombud Kan genomföra ansökan om stadsbidrag inom scoutnet. Kan hantera utbildning och utmärkelser för medlemmar inom kåren.
Grenrepresentant Grenansvarig Roll styr vem som får meddelande om nyanmälningar i kölistan.
IT-support IT-ansvarig, vice kårordförande Kan hantera det mesta i systemen exklusive ekonomi och bidrag.
Kårutbildare Kårutbildare Kan hantera alla medlemmar för kåren. Kan hantera utbildning och utmärkelser för medlemmar inom kåren.
Ansvara för att hantera kölistan/nyanmälningar. Köansvarig Roll styr här att man får meddelande om nyanmälningar i kölistan.
Medlem i Kårstyrelsen Styrelseledamot, kårordfölrande, vice kårordförande, kårsekreterare, kårkassör, grenansvarig Styr e-postlista kårstyrelse
Medlem i Kårstyrelsen Postmottagare Erhåller post/information från scouterna.se.
Scoutnetsupport Medlemsregistrerare Kan hantera det mesta i systemen exklusive ekonomi och bidrag. Kan hantera utbildning och utmärkelser för medlemmar inom kåren. Styr vem som får meddelande om nyanmälningar i kölistan.
Webmaster Webmaster, IT-ansvarig Åtkomst av APIer Behövs för att kunna hantera Skojjt mm

Roller i avdelning

Roll inom kåren
Roll scoutnet
Behörighet
Notat, motiv
Ansvarig avdelningsledare Avdelningsledare Hantera avdelningens medlemmar. Kan skapa maillistor inom avdelningen. För att inom avdelning och kåren markera vem som är avdelningens ansvarige ledare.
Avdelningsledare Vice avdelningsledare Hantera avdelningens medlemmar. Kan skapa maillistor inom avdelningen.

Övriga roller

Roll inom kåren
Roll scoutnet
Behörighet
Notat, motiv
Funktionär, rådsmedlem, scout Medlem Hantera egna uppgifter inom egen sida. Medlemskap i kåren krävs för att vara med i e-postlistor mm.