Ett scoutår i Lerums scoutkår

Höst

Ledarsamling höst
Kick-off
Hajk HT.
Insamling till Världens barn (Spårare och Upptäckare)
Hajk-DM (första helgen i september, Utmanare).
Hajk HT 2 (Äventyrare) Kårernas dag (början av april).
Kårhelg HT.
21/9 Internationella fredsdagen
Kårens dag (början av oktober om inte Kårernas dag blir av).
JOTA/JOTI (3:e helgen i oktober) Hajk VT 2 (Äventyrare).
Försäljning av almanackor och kärvar.
Scouternas julmarknad i Tingshuset och på Bagges torg
Indelning i patruller i Scoutnet, klart senast 31/12, inför Demokratimöte statsbidrag MUCF/Scouterna.
Närvarorapportering kommunalt aktivitetsstöd(innan årsskiftet, inkl. sommarläger).
Närvarorapportering studiecirkel/annan folkbildning (innan årsskiftet, inkl. sommarläger).

 Vår

Ledarsamling vår.
Sommarlägerinformation
Kårens årsmöte.
Demokratimöte statsbidrag MUCF/Scouterna (senast v. 7).
Hajk VT.
St Georg (23 april).
Kårhelg VT.
Bromöten
Kårläger
Närvarorapportering aktivitetsbidrag (efter terminsslut, inkl. kårläger).
Närvarorapportering studiecirkel/annan folkbildning (innan årsskiftet, inkl. kårläger).
Sommarläger