Myrorna

myra

 

 

Möten på Riddarsten torsdagar 18:00-19:30.

Vi är oftast ute, så kläder efter väder!

Terminsprogram Spårarna Myrorna VT2018

Ledare på avdelningen

Ola Setterby                         073-426 99 74
Helena Hedberg                   070-233 63 53
Lance Holden                       076-001 56 48
Erik Degerman                     070-781 79 05
Robert Sörqvist                    073-066 82 69
Hans Pettersson                   070-826 05 35

Du når oss också via e-post.

Kontaktinformation att fylla i för föräldrar.

Föregående terminers program
Terminsprogram Spårarna Myrorna HT2017.

Terminsprogram Spårarna Myrorna VT 2017 och bilder från terminen.

Terminsprogram Spårarna Myrorna HT2016 och bilder från terminen.

Program_Spårarna_VT_2016_Myror och bilder från terminen.

Program Spårarna HT2015 Myrorna och bilder från terminen.