Fjärilarna

Fjärilarna som har möten på måndagar 18:00-19:30 på Riddarsten. Vi är mycket ute så ta på kläder efter väder.

VT 2018 Terminsprogram Fjärilarna som pdf.

Ledare på avdelningen

  • Niklas Bogestål
  • Jakob Schlyter
  • Tomas Jareholt
  • Per Lindberg

Du når oss också via e-post.

Kontaktinformation att fylla i för föräldrar.

Föregående terminers program
Terminsprogram Spårarna Fjärilarna VT 2017 och bilder från terminen.

Program Spårarna HT2016 Fjärilarna.

Program_Spårarna_VT_2016_Fjärilarna och bilder från terminen.

Program Spårarna HT2015 Myrorna och bilder från terminen.