DUST 2018

2018 åker Lerums scoutkår på DUST2018 i Tiveden, Ösjönäs.

Lägret äger rum 28 juli-4 augusti 2018 : www.dustlagren.se

Deltagare: alla 2:års-Upptäckare (=åk 5), Äventyrare, Utmanare, RS:are och ledare är välkomna.

  • Lägret kostar 2400 SEK (2200 SEK för andra syskonet) och då ingår lägerkostnad, måltider, övernattning samt försäkring.
  • Anmälan: Sätt in anmälningsavgiften 400 kr på pg 62 62 89-3, Lerums scoutkår senast den 21 februari. Resterande 2000 kr erläggs senast 21 mars. Ange namn och avdelning. Vid eventuellt förhinder att deltaga på lägret kommer inte anmälningsavgiften att återbetalas.

DUST är ett läger som arrangeras var fjärde år och har gjort detta sedan 1970. Sammanlagt räknas det att bli ca 1200 scouter varav vi från Lerum kommer representera ca 50 av dessa. De flesta kårer från lägret är från Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län samt ett fåtal kårer från olika länder. Lägret bygger på en story som utspelar sig i Ramunders rike och har ett rövartema.

Klädsel:
Äventyrarscouterna tillhör Skagas folk.
De ägnar sig både åt jakt och röveri.

Ura Kaipa är Ramunders Rövarchef och hans folk är utmanarscouterna.
De går klädda så som de rövare de är.

Under DUST råder tingsfrid.
Därför tar inga rövare och jägare med sina vapen till DUST.

För mer information se DUST 2018 presentation , DUST lägerbroschyr och/eller  kontakta sommarlager@lerumsscoutkar.se

rövarhövding

Sommarläger

I år åker Utmanare, Äventyrare och andra-års-Upptäckare på sommarläger i Tiveden. Lägret heter DUST 2018 och information ges vid vår lägerkväll måndagen den 5 feb kl. 19.00 på Riddargården. Scouter och föräldrar välkomna!

Så här såg det ut när vi var på DUST 2014:

2014 DUST -3

Terminsstart vt2018

Vårterminens möten startar vecka 4 för Spårare, Upptäckare och Äventyrare och vecka 5 för Bäverscouterna. Samma dag och tid som förra terminen.
Vi ser fram emot en spännande scouttermin tillsammans!

Kårsamling

Alla ledare, RS:are, Utmanare, aktiva inom föräldraföreningen samt övriga aktiva hälsas välkomna till terminsstart i form av kårsamling och därefter en bit mat samt bildspel från årets sommarläger Jamboree17.

Vi träffas onsdagen den 10 januari kl. 19.30 i Scoutgården Riddarsten. För alla ledare, RS:are, Utmanare och övriga aktiva börjar dock kvällen 18.30 med kårsamling.

Anmäler dig gör du genom att maila till Magnus Calén via mail Magnus1@calen.nu senast torsdag den 4 januari.

Välkomna!

Föräldraföreningen & Kårstyrelsen

JULMARKNAD 2017

Tack alla som hjälpte till med att genomföra Juklmarknaden !!

——-

Lördag 2 december kl 10-16 Söndag 3 december kl 11-16

Välkomna att delta vid årets aktiviteter under Lerums Scoutkårs Julmarknad.

Det behövs scouter (gärna iklädda scoutskjortor) och föräldrar som kan bemanna julmarknaden. I år kommer det vara lite annorlunda jämfört med tidigare år.

I Tingshuset

  • Café som bemannas av Spårare och Upptäckare utöver vuxna från Föräldraföreningen som bistår.
  • Pepparkakstävling
  • Utställning av pepparkaksvinster.

På Bagges torg

  • Äventyrare, RS och Bäverscouter säljer pepparkakslotter, serverar glögg/något varmt och har andra aktiviteter på vår ’lägerplats’ och vid vår ’tombola’. Ledare bistår samt ansvarar över eld och kassa.

Anmälan via doodle-länkar

Tingshuset, Bakverk och café 
https://doodle.com/poll/qu8qqxenkknb4nvx

Bagges torg, Lägerplats och lotteri
https://doodle.com/poll/p3mg5f7ueqbxt2yn

Vi behöver också ha hjälp med att ställa lite i ordning.

Vi ber därför upptäckarföräldrar att stanna kvar och hjälpa till i samband med lämnandet av pepparkakorna. Samt äventyrarföräldrar att komma till Tingshuset klockan 16.00 på söndag för att plocka undan efter julmarknaden.

Spårare (Myror, Getingar, Fjärilar) bakar var sin mjuk kaka eller bakverk (nötfritt) till kaféet som lämnas 09.30 i Tingshuset.

Upptäckare (Fiskar och Ormar) bakar 10 stora dekorerade pepparkakshjärtan (till lotteriet) som lämnas i Tingshuset klockan 09.00.

Frågor och funderingar besvaras av Heidi Lamm 072-3056180 eller Magnus Calén 070-3125814.

Vi ses!!

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN OCH LEDARNA//LERUMS SCOUTKÅR

ARBETSDAG PÅ RIDDARGÅRDEN 2017-10-21

Lördagen den 21 oktober 2017, Riddarsten
Vi var rekordmånga denna dag! Detta arrangerades i samband med JOTA-JOTI
Arbetsdag-2017-10-21-på-Riddargården

Listan och vad som blev gjort!
√     Påbörjat
√√  Klart

    U1) Fasadtvätt inför målning.
√√ U2) Städ utvändigt, rensa ris och annat utanför huset.
√√ Dike och trummor mot elljusspåret ska grävs ur och rensas.
√√ U3) Såga till facklor samt fixa till stockar att använda vid julmarknaden .
√√ U4) Stapla ved och hämta mera ved från Dalaviken (eller Sundet).
√√ I1) Montera skåp/hyllor i kontoret (IKEA-grejer).
√√ I2) Rengöra och sortera upp i skåp och trinett i kontoret .
√√ I3) Rensa avlopp, skura diskbänk och kyl inkl avfrosta frys i kontoret.
√√ K1) Städa i bottenvåningen, stapla ved, lasta läpkärran med skräp, lämna skräp på Hultet.
√√ K2) Bereda för nödutrymning/dess vägar i Riddargårdens olika delar. √ Montera Nödut-skyltar.
√    K3) Iordningsställa två lotteristånd, stativ och takduk, att använda på Bagges torg under julmarknaden. De står i förråd längst in i källaren…
√√ K4) Bygga hylla/bord i kanotförråd för att underlätta vår gashantering. Skiss gasbord. Material gins i garage.
√√ K5) Inventera och märka upp preseningar samt rensa bort obsoleta. Plocka ut gamla tält.
√√ D1) Provkörning av systemen; scoutnet-skojjt-sensus-lokalbidrag.

Tack till alla föräldrar och ledare som hjälpte till!! Speciellt tack till vår beredare och arbetsledare, Ulf Svarén som ledde och prioriterade och fördelade efter stund och ställe på  plats.

Mycket blev gjort denna dag och nya  mål sattes upp…

Att göra framgår alltid på hemsidan via var stugas att-göra-lista och årskaalender.
Riddargården Att-göra-listan
Sundet Att-göra-listan  Årskalender,
Dalaviken Att-göra-listan Årskalender,

Mvh Magnus Calén, 070-3125814

Världens barn

STORT TACK till alla er scouter som lördagen den 7 oktober samlade in hela 11419 kr till Världens Barn genom att stå med bössor utanför Servett och Kvantum.  T-A-C-K, tack, tack, tack!!!